Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2017

zagubionywwielkimswiecie
17:46
Mówię "Tak" a w sercu mam niepewność.
— Co mi jest?

April 29 2017

18:46
6009 4b28 500

exguyparis:

Denys Cherevychko - Wiener Staatsballett - photio by Colin Vickers

Reposted fromPitch Pitch
zagubionywwielkimswiecie
18:37
18:37
zagubionywwielkimswiecie
18:36
Niech każdy bada własne postępowanie, a wtedy powód do chluby znajdzie tylko w sobie samym, a nie w zestawieniu siebie z drugim.
— Ga 6,4
zagubionywwielkimswiecie
15:32
przeraża mnie ten cały zmarnowany przeze mnie czas
Reposted fromcreure creure viaprettylitlleliar prettylitlleliar
zagubionywwielkimswiecie
15:32
Jestem dobry w wyobrażaniu sobie tego, co nie istnieje.
— P. Czerwiński
zagubionywwielkimswiecie
15:32
- Czego się najbardziej boisz w życiu?
- Że mnie ominie.
Reposted frommiszczu miszczu viaprettylitlleliar prettylitlleliar
zagubionywwielkimswiecie
15:31
7758 917b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
zagubionywwielkimswiecie
15:30
7866 5fd5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
zagubionywwielkimswiecie
15:30
8579 11de
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
zagubionywwielkimswiecie
15:30
0491 390b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
zagubionywwielkimswiecie
15:29
0180 407f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan
zagubionywwielkimswiecie
15:28
Ocal swoje marzenia.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
zagubionywwielkimswiecie
15:28
6007 2083
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
zagubionywwielkimswiecie
15:27
Miłość nigdy nie jest zła. I tak jak powiedziałaś, nie jest wyborem. Ona po prostu się wydarza, a my jesteśmy wobec niej bezradni.
— Jessica Khoury
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
zagubionywwielkimswiecie
15:24
5476 d3a0 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
zagubionywwielkimswiecie
15:23
1478 091c 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
zagubionywwielkimswiecie
15:23
2721 16ff 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
zagubionywwielkimswiecie
10:20
3938 aa54
Reposted frompatronus patronus viacudoku cudoku
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl